גישור

חיבור ייחודי בין גישור מקצועי, ידע מעמיק בעולם המשפט וניסיון עשיר בעולם העסקים, מאפשרים לי להוביל את הצדדים לפתרונות מוצלחים ואיכותיים באמת.

 

גישור הוא הליך מובנה לישוב סכסוכים בהסכמה, במגוון רחב של מחלוקות. מגשר מקצועי, מיומן וניטרלי מסייע לצדדים המצויים בסכסוך להגיע לפתרון המוסכם על ידם ואשר משרת את האינטרסים שלהם.

 

הגישור עדיף על הליך משפטי מהרבה בחינות: הוא מהיר יותר, זול יותר, דיסקרטי, נינוח יותר ומתקיים באווירה מכבדת, הוא גמיש ויצירתי, ופחות פורמלי.

 

בהיותי מגשרת שהיא עורכת דין, אני מציעה הליך גישור ממוקד ומקצועי, שמכוון את הצדדים לפתרונות יצירתיים במחלוקות מורכבות.

 

תפיסתי המקצועית, המבוססת על מתודה משולבת של אנשים-תהליכים-עסקים, ייחודית בנוף המקומי. אני מנתחת את הדילמות הנדונות בקונטקסט רחב, מחלצת את הנושאים המהותיים עבור כל אחד מהצדדים, ומובילה להסכם גישור בר ביצוע, שנותן מענה למירב הצרכים של הצדדים המתדיינים.

mail