פתרונות חמים וחכמים לעסקים משפחתיים, למשפחות עסקיות ולאנשים שבתוכם. 
שיפור התוצאות העסקיות, הגדלת הערך עבור בעלי המניות וטיפוח הלכידות המשפחתית.

עסקים משפחתיים מהווים נתח משמעותי מעולם העסקים בישראל ובעולם כולו. הם בעלי מאפיינים וצרכים ייחודיים, בעלי יתרונות מובנים, כמו רמת מחויבות גבוהה וחשיבה לטווח ארוך; ויש בהם אתגרים מובנים, בהם עמימות ניהולית, חוסר בהירות בהגדרת תפקידים וסמכויות, היעדר תיאום ציפיות ומורכבות בתקשורת בין אישית. בהתנהלות נכונה, השילוב בין העסקי לבין המשפחתי מצמיח יתרונות לעסק ולמשפחה. אך התעלמות מהאתגרים הייחודים, תביא לערבוב תחומים ללא בקרה ולפגיעה קשה בשניים.

 

*** 

בין העסק למשפחה

עסקים משפחתיים מתמודדים עם דילמות ומורכבויות הנובעות מהחיבור החזק בין העסקי לבין המשפחתי, והצורך לנווט בין צרכי העסק לבין הצרכים והציפיות של המשפחה. בין האתגרים השכיחים: היעדר כללים להעסקת בני משפחה וקביעת שכרם, קונפליקטים סביב ניהול רב דורי, חששות סביב העברת האחריות לדור הבא וסימון "הבן הממשיך", ערבוב תחומים בין ניהול לבין בעלות, היעדר מנגנונים מסודרים לניהול וקבלת החלטות, ערבוב שיקולים משפחתיים בקבלת החלטות עסקיות, קנאה בין אחים, דילמות לגבי שילוב בני משפחה מנישואין ועוד. מציאות זו גוררת פעמים רבות חששות וחוסר בהירות לגבי ההווה והעתיד, המחלחלים מתוך העסק למשפחה ומתוך המשפחה לעסק. אז איך משיגים את שתי המטרות?

 

*** 

איך שומרים על עסק בריא ומשפחה בריאה?

מחקרים עדכניים מראים כי עסקים משפחתיים מצליחים, משיגים תוצאות עסקיות עדיפות ומניבים ערך גבוה יותר לבעלי המניות, בהשוואה לעסקים שאינם משפחתיים. כדי להשיג את ההצלחה העסקית הזו תוך שימור ההרמוניה המשפחתית בהווה ובעתיד, יש להכיר בכך שנדרשת התמודדות בעיניים פקוחות. התעלמות מנושאים רגישים וטאטוא האיומים אל  מתחת לשטיח, לא רק שלא יועילו אלא בסופו של דבר יגרמו לנזק של ממש. את אותה נחישות המופגנת אל מול אתגרים עסקיים, יש לגייס להתמודדות עם אתגרי הממשק שבין העסקי לבין המשפחתי, לצד תהליך הכנת העסק לדור הבא. 

 

*** 

מאתגרים לפתרונות

אני מתמחה ביעוץ לעסקים משפחתיים ושותפויות, המחליטים לטפל בצורה מקצועית באתגרים האופייניים לעסקים מעין אלה. מדובר בתהליך שמטרתו להבטיח את יציבות העסק, את צמיחתו לאורך זמן, ואת השאת הערך לבעלי המניות, לצד שמירה על איכות היחסים בתוך המשפחה והעברה חלקה של מושכות הניהול לדור הבא, בזרימה טבעית וללא זעזועים. התהליך מקצועי וממוקד, המתודולוגיה נשענת על מספר דיסציפלינות מרכזיות וההתמקדות היא בצרכי העסק הספציפי והמשפחה הפרטית. והתוצאה? המשאבים יחזרו להיות מושקעים בקידום העסק (במקום במתחים וחששות), התמונה תתבהר והתוצאות העסקיות יגיעו למקסום. לצד זאת, איכות היחסים בתוך המשפחה תשודרג ותתפתח. 

mail