גישור | שאלות ותשובות

למה גישור?

כי על פי רוב תהליך הגישור מייצר מרחב גדול יותר  של פתרונות, שלא זמינים במסגרת הליך משפטי; הוא חוסך את המתח הנפשי הכרוך בהליך משפטי; הוא מהיר יותר; הוא זול יותר; ובניגוד להליך המשפטי,  בהליך הגישור אף אחד לא יכול לכפות עליך תוצאה או פתרון שאינו מקובל עליך, והשליטה בגורלך נותרת בידיך.

 

מה ההבדל בין תפקיד עורך דין לבין תפקיד מגשר?

מדובר בשני תפקידים שונים שמייצגים שתי דוקטרינות שונות. עורך הדין נשכר כדי לייצג אינטרס של צד אחד בלבד והוא מוגבל לתחומי "מגרש המשחקים" המשפטי; ואילו המגשר יחפש את הפיתרון הכי טוב עבור כל הצדדים בלי להגביל את עצמו למשפט הפורמלי. ועדיין, זה לא מקרי שחלק ניכר מהמגשרים הטובים ביותר הם גם בעלי השכלה משפטית; הכרת המציאות המשפטית בהחלט מסייעת למגשר לבצע את תפקידו טוב יותר. בנוסף, ככל שבסוף הליך הגישור  גובש הסכם, כי אזבהסכמת הצדדים הוא יקבל תוקף משפטי. לכן, יש יתרון בבחירה במגשר שמוסמך גם כעורך דין.

 

זה לא נורא יקר?

ממש לא. רוב המגשרים גובים מחיר פר שעה שדומה לתמחור שעת עבודה אצל עורך דין, אבל יש שני הבדלים משמעותיים שהופכים את תהליך הגישור לזול ומשתלם הרבה יותר. ההבדל  הראשון: עלות הגישור מתחלקת באופן שווה בין כל הצדדים, בעוד שבהליך המשפטי כל צד ישלם תעריף מלא לעורך הדין שמייצג רק אותו. ההבדל השני: בשונה מהליך משפטי בדרך כלל הליך גישור יסתיים תוך פגישות בודדות כשמדובר בגישור עסקי, ובסדרה של מפגשים  - כשמדובר בגישור זוגי (ועדיין, , גם כשמדובר בגישור זוגי עלות הההליך מזערית ביחס לאלטרנטיבות האחרות).

 

ואם אני לא רוצה להתפשר?

גישור אינו בהכרח פשרה. להפך, הליך הגישור אינו מוכוון לפשרה אלא למציאת הפיתרון האפשרי הטוב ביותר. מאחר שלגישור אין תוקף ללא הסכמת הצדדים גם לא ניתן להכריח אף צד להתפשר, אם אינו מעוניין בכך. דווקא המסלול המשפטי עשוי לכפות על אחד הצדדים פתרון שאינו מעוניין בו. פעמים רבות אנשים ימצאו את עצמם "נכנעים להצעת פשרה" שיש בה מרכיבים כואבים באמצע הליך משפטי מתוך תחושה שההכרעה הסופית תהיה לרעתם.

 

איך זה עובד תכלס?

הצדדים יפגשו אצל המגשר, כל צד יקבל הזדמנות לפרוס את כל טענותיו באופן חופשי ובאווירה מכבדת. חשוב להדגיש כי מידע שנחשף במסגרת הליך הגישור חוסה תחת חיסיון ואסור לעשות בו שימוש בהליך המשפטי. במקרה הצורך המגשר יפגוש גם כל אחד מהצדדים בנפרד. במסגרת ההליך ינסה המגשר לגבש הסכמות בין הצדדים. ככל שגובשה הסכמה, ינוסח הסכם שיקבל תוקף חוקי לאחר שהצדדים אישרו אותו וחתמו עליו.

 

האם יש לזה תוקף משפטי?

תהליך הגישור עצמו  תלוי ברצונם הבלעדי של הצדדים ואינו מחייב אף אחד מהם. לאחר שגובשה הסכמה שאושרה ע"י הצדדים, המטרה היא להפוך את ההסכמה הזו להסכם בעל תוקף משפטי מחייב כמו במקרה של כל הסכם אחר. כאשר בחלק גדול מהמקרים הצדדים בוחרים להגיש את ההסכם לבית המשפט לקבלת תוקף של פסק דין.

 

מה ההבדל בין בוררות לגישור?

אין קשר בין בוררות לגישור. הבוררות היא הליך משפטי לכל דבר. מרגע שהסכימו הצדדים להפקיד את ההכרעה בידי הבורר אין להם שליטה על התוצאות. בהליך הגישור השליטה נשארת בידי הצדדים עד הרגע האחרון. המגשר יכול להמליץ על מתווה אך אינו יכול לכפות את הפתרון על הצדדים.

 

כמה זמן אורך התהליך?

בהשוואה להליך משפטי, שעשוי להתפרס לאורך שנים רבות, הגישור הוא בדרך כלל תהליך  קצר ומהיר. כשמדובר בגישור עסקי מדובר  על פי רוב במספר פגישות בודדות. ברצון הצדדים אפשר לסיים את ההליך כולו בפגישה אחת או שתיים! כשמדובר בגישור זוגי, ההליך ממושך יותר אך גם הוא בדרך כלל מסתכם בשבועות או חודשים ספורים.

mail